Dokumenty wymagane do ubiegania się o certyfikat instalatora OZE 1 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, 2. zaświadczenie o odbyciu szkolenia podstawowego przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń (wzór UDT), 3. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, i certyfikat. 4. wniosek o wydanie certyfikatu, 5. oświadczenie o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej […]

Read More »

Egzamin teoretyczny i praktyczny jest przeprowadzany w Urzędzie Dozoru Technicznego w oddziale odpowiednim dla danego regionu. Zestaw egzaminacyjny składa się z części: teoretycznej – obejmującej test składający się z 24 pytań czas trwania 60 min. praktycznej – obejmującej 3 problemowe zadania praktyczne czas trwania 90 min. Pytania w części teoretycznej są pytaniami pisemnymi testowymi, które […]

Read More »