Opis projektu

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 01.09.2017r. realizujemy na terenie powiatów: ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, zamojskiego, krasnostawskiego oraz m. Zamość, m. Biała Podlaska, m. Chełm woj. lubelskiego projekt pt. „I Ty możesz mieć własną firmę!”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 Uczestników/Uczestniczek (26 K i 24 M) pozostających bez pracy, z terenu powiatów ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, zamojskiego, krasnostawskiego oraz m. Zamość, m. Biała Podlaska, m. Chełm woj. lubelskiego  poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe, finansowe i pomostowe prowadzące do uzyskania zatrudnienia przez 80% Uczestników/Uczestniczek w postaci własnej działalności gospodarczej do końca IV 2019r.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.04.2019 r.

Wartość projektu: 1 952 768,64 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 853,34 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.