O nas

EDOTUR Sp. z o.o. to akredytowany ośrodek, specjalizujący się w szkoleniach przygotowujących Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii do egzaminu państwowego z możliwością ubiegania się o wydanie Certyfikatu Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzającego kwalifikacje.

Posiadamy profesjonalne laboratorium do nauki, oraz najnowszej generacji sprzęt do zajęć praktycznych, dzięki temu możemy zaoferować szkolenia na najwyższym poziomie.

Nasza oferta, skierowana jest do firm z branży OZE, chcących podnieść swoją pozycję na rynku poprzez certyfikację lub szkolenia pracowników i osób fizycznych, które chcą pogłębić lub zdobyć kwalifikacje pracownika OZE.

Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii jest dokumentem państwowym, dającym uprawnienia do wykonywania zawodu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii.

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014.505). Ukończenie szkolenia daje możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskanie Certyfikatu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby zwerbować do naszego zespołu specjalistów z najwyższej półki, dlatego posiadamy trenerów z długoletnim doświadczeniem praktycznym i wiedzą teoretyczną zgodną z aktualnymi trendami spełniających wymogi UDT dla akredytowanych ośrodków szkoleniowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii oraz Rozporządzenia z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii osoby prowadzące szkolenia z zakresu OZE:

w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykładowcy/trenerzy:

  1. posiadają wykształcenie wyższe techniczne lub ukończone studia podyplomowe techniczne potwierdzone dyplomem lub świadectwem, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4), i udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową, lub
  2. posiadają wykształcenie średnie techniczne potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.5), lub równoważnym dokumentem, i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową;

w zakresie przeprowadzenia zajęć praktycznych, trenerami są osoby które:

  1. spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w pkt.1 lub
  2. posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe potwierdzone dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, wydanym na podstawie przepisów ustawy
    z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub równoważnym dokumentem,
    i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową, w przypadku gdy taka osoba wykonuje wyłącznie czynności praktyczne jako instruktor.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Slider one pobrany z: <a href=”http://www.freepik.com”>Selected by freepik</a>