Aktualności

30 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w okresie 02-04 maja biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od 07 maja 2018.

26 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 roku (piątek) – biuro projektu będzie nieczynne.

25 stycznia 2018 r.

Szanowne Panie, poniżej została opublikowana ostateczna lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu” – w ramach naboru uzupełniającego.

Lista na stronę_25_01_2018_ostateczna

18 stycznia 2018 r.

Szanowne Panie, poniżej została opublikowana wstępna lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu” – w ramach naboru uzupełniającego.

Lista na stronę_18_01_2018_wstępna

Na liście podstawowej znajdują się 3 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Panie, które znajdują się na liście rezerwowej oraz te, które znajdują się na liście wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania  zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny (§ 3 pkt 1).

Wszystkie Panie, które składały biznesplany otrzymają karty oceny drogą mailową w dniu dzisiejszym.

04 stycznia 2018 r.

Zgodnie z § 2 pkt. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu” – nabór uzupełniający, uprzejmie informujemy, iż od 04.01.2018 r. do 17.01.2018 r. do godz. 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (biznesplany) oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski należy składać wraz z następującymi załącznikami:

z5a_oświadczenie o pomocy de minimis _SKB wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Uczestniczka otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy (jeśli dotyczy)

z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_SKB – wypełniony przykładowy wzór dostępny tutaj: wzór_formularz informacji_pomoc de minimis

– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (wystawione przez Edotur Sp. z o.o.) lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy składać w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte!

UWAGA!!! Przypominamy, iż na tym etapie uczestnictwa w projekcie nie rejestrujemy jeszcze działalności gospodarczej. Beneficjent pomocy (Uczestniczka projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Poniżej linki do wymaganych wniosków:

z5_wzór biznes planu_SKB – wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności

z5_wniosek o wsparcie pomostowe_SKB

03 stycznia 2018 r.

Informujemy, że zakończyliśmy uzupełniającą rekrutację do projektu „Start do kobiecego biznesu”. Poniżej prezentujemy ostateczną listę kobiet zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym w rekrutacji uzupełniającej.

Lista rankingowa_nabór uzupełniający_ostateczna

15 grudnia 2017 r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach uzupełniającej rekrutacji do projektu „Start do kobiecego biznesu”. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych. Wszystkie kandydatki zostaną poinformowane mailowo o wynikach oceny.

Lista rankingowa_nabór uzupełniający_wstępna

6 grudnia 2017 r.

Szanowne Panie, informujemy, że rozpoczynamy uzupełniający nabór wniosków rekrutacyjnych.

Termin składania wniosków: 13 grudnia 2017 r.

Informujemy jednocześnie, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek:

Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek_SKB

11 października 2017 r.

Szanowne Panie, poniżej została opublikowana ostateczna lista osób, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie finansowe pomostowe w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu”.

Lista wniosków do dofinansowania_11_10_2017_ostateczna

29 września 2017 r.

Szanowne Panie, poniżej została opublikowana wstępna lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu”.

Lista na stronę_29_09_2017_wstępna

Na liście podstawowej znajdują się 34 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Panie, które znajdują się na liście rezerwowej oraz te, które znajdują się na liście wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania  zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny (§ 3 pkt 1).

Wszystkie Panie, które składały biznesplany otrzymają karty oceny drogą mailową maksymalnie do wtorku tj. 03.10.2017 roku.

Przypominamy, iż na ostatecznej liście wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności znajdzie się docelowo 40 kobiet, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.

28 września 2017 r.

Szanowne Panie, uprzejmie informujemy, iż wstępna lista kobiet, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu” zostanie opublikowana dnia 29 września 2017 roku.

22 września 2017 r.

Szanowne Panie, dnia 15 września 2017 zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W dniu dzisiejszym natomiast rozpoczęło się posiedzenie KOMISJI OCENY WNIOSKÓW, która weryfikuje otrzymane w ramach naboru biznesplany.

23 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z § 2 pkt. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu” uprzejmie informujemy, iż od 01.09.2017r. do 15.09.2017r. do godz. 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (biznesplany) oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski należy składać wraz z następującymi załącznikami:

z5a_oświadczenie o pomocy de minimis _SKB wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Uczestniczka otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy (jeśli dotyczy)

z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_SKB – wypełniony przykładowy wzór dostępny tutaj: wzór_formularz informacji_pomoc de minimis

– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (wystawione przez Edotur Sp. z o.o.) lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy składać w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte!

UWAGA!!! Przypominamy, iż na tym etapie uczestnictwa w projekcie nie rejestrujemy jeszcze działalności gospodarczej. Beneficjent pomocy (Uczestniczka projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Poniżej linki do wymaganych wniosków:

z5_wzór biznes planu_SKB – wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności

z5_wniosek o wsparcie pomostowe_SKB

11 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo, właśnie zakończyliśmy szkolenie ABC przedsiębiorczości dla wszystkich 5 grup szkoleniowych.
Aktualnie trwa indywidualne doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Niebawem zostanie ogłoszony termin składania biznesplanów.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi załącznikami, które będą Państwo składać razem z biznesplanem:

z5_wzór biznes planu_SKB – wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności

z5_wniosek o wsparcie pomostowe_SKB

z5a_oświadczenie o pomocy de minimis _SKB wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Uczestniczka otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy (jeśli dotyczy)

z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_SKB

Przypominamy, iż w zakładce Rekrutacja znajdują się wszystkie wzory dokumentów obowiązujące w procesie ubiegania się i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

04 sierpnia 2017 r.

Informujemy, że zakończyliśmy uzupełniającą rekrutację do projektu „Start do kobiecego biznesu”. Poniżej prezentujemy ostateczną listę kobiet zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym w rekrutacji uzupełniającej.

Lista rankingowa ostateczna__dodatkowy nabór_SKB

28 lipca 2017 r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach uzupełniającej rekrutacji do projektu „Start do kobiecego biznesu”. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych. Wszystkie kandydatki zostaną poinformowane mailowo o wynikach oceny

Lista rankingowa__dodatkowy nabór_SKB

21 lipca 2017 r.

Informujemy, że zakończyliśmy Rekrutację do projektu „Start do kobiecego biznesu”. Poniżej prezentujemy ostateczną listę kobiet zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista rankingowa ostateczna_SKB

19 lipca 2017 r.

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie jednej z uczestniczek ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy. Zgłoszenia będziemy przyjmowali w okresie 19.07.2017 – 21.07.2017. Ostatnia szansa, aby dołączyć do projektu. Zapraszamy!

14 lipca 2017 r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu”. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszystkie kandydatki zostaną poinformowane mailowo o wynikach oceny

Lista rankingowa_SKB

02 czerwca 2017 r.

Rekrutacja do projektu TRWA!

Informujemy, że NABÓR FORMULARZY zgłoszeniowych do projektu „Start do kobiecego biznesu” został wydłużony do 30 CZERWCA 2017r. ! Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

22 maja 2017 r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestniczek.

Tabela zmian: Tabela zmian w Regulaminie Rekrutacji Uczestniczek_SKB

19 maja 2017 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Start do kobiecego biznesu” została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjny do 02 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

09 maja 2017 r.

W zawiązku z pytaniami dotyczącymi wypełniania formularza zgłoszeniowego postanowiliśmy wyjaśnić kwestie budzące Państwa wątpliwości odpowiadając na często zadawane pytania. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania można pobrać tutaj: FAQ_SKB

08 maja 2017 r.

Jesteś kobietą powyżej 30 roku życia, ubezpieczoną w KRUS i posiadasz max 2ha przeliczeniowe ziemi? Zapraszamy do udziału w projekcie „Start do kobiecego biznesu”.

Dla osób takich jak Ty – czyli chcących odejść z rolnictwa i chcących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej punkty premiujące na etapie rekrutacji oraz oceny biznesplanów.

Rekrutacja trwa do 19 maja 2017 roku. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

28 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Start do kobiecego biznesu” została wydłużona! Nabór formularzy będzie trwał do 19 maja 2017r. Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

28 kwietnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02 maja 2017 roku (wtorek) – biuro projektu będzie nieczynne.

27 kwietnia 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne można wysłać do nas pocztą lub składać osobiście w biurze projektu, ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin.

Biuro znajduje się w kamienicy, klatka V (wejście na dziedziniec – domofon 25, klatka V – domofon 25).

18 kwietnia 2017 r.

Już dzisiaj rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Start do kobiecego biznesu”. Serdecznie zapraszamy kobiety spełniające kryteria rekrutacyjne do składania kompletu dokumentów. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami przyjmujemy do 28.04.2017 r. do godziny 16.00.

Zapraszamy do biura projektu w Lublinie, ul. Wieniawska 6/25 oraz do kontaktu telefonicznego: 533 345 416.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ!

13 kwietnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 kwietnia 2017 roku (piątek) – biuro projektu będzie nieczynne.

29 marca 2017 r.

Informujemy, że udostępniliśmy dokumenty dotyczące warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zapraszamy do zapoznania się z wzorami umieszczonymi w zakładce Rekrutacja.

28 marca 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że dokumenty rekrutacyjne projektu „Start do kobiecego biznesu” zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wzory wszystkich dokumentów prezentujemy w zakładce Rekrutacja.

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe będziemy przyjmowali w okresie: od 18 do 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie biura projektu:
ul. Wieniawska 6/25 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00 (domofon nr 25, po wejściu na dziedziniec – klatka V)

Kandydatki na etapie rekrutacji przedkładają następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestniczek) z2_formularz rekrutacyjny_SKB
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2a do Formularza rekrutacyjnego) z2a_oświadczenie_dane osobowe_SKB

oraz

  1. Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa wraz z kserokopią potwierdzenia opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał – wypełniają wyłącznie kobiety spełniające ten warunek (Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_SKB
  2. Oświadczenie dodatkowe – wypełniają wyłącznie kobiety spełniające kryteria premiujące (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego) z2c_oświadczenie_kryteria premiujące_SKB
  3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – przedkładają wyłącznie kobiety z niepełnosprawnościami.
  4. Zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy – przedkładają wyłącznie kobiety bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w PUP/MUP.
  5. Kserokopię dowodu osobistego – przedkładają wyłącznie kobiety, które posiadają adres zameldowania wskazany w dowodzie osobistym.
  6. Zaświadczenie o miejscu zameldowania na terenie województwa lubelskiego z właściwego urzędu – przedkładają wyłącznie kobiety, które nie posiadają wskazanego adresu zameldowania w dowodzie osobistym.

Zapraszamy do śledzenia aktualności projektu oraz do kontaktu telefonicznego: 533 345 416.

1 marca 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że dziś rozpoczynamy realizację projektu pt. Strat do kobiecego biznesu!. Oferujemy bezzwrotne środki na założenie i prowadzenia własnej firmy do kwoty 36 000 tyś zł! Szczegółowy opis wsparcia w zakładce: OPIS PROJEKTU.

W najbliższym czasie udostępnimy wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Zapraszamy do śledzenia AKTUALNOŚCI PROJEKTU!