Aktualności

15 luty 2018r.

Informujemy, że wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania. Wniosek w wersji do edycji do pobrania także tutaj: z5_wniosek o wsparcie pomostowe_IT.

09 luty 2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach II tury rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszyscy Kandydaci/-tki zostaną poinformowani/e mailowo o wynikach oceny.

Lista rankingowa_IT_II_ tura_09_02_2018

30 styczeń 2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy Rekrutację w ramach I tury do projektu „I TY możesz mieć własną firmę!”. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista ostateczna_IT_I tura_30_01_2018

23 styczeń 2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach I tury rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszyscy Kandydaci/-tki zostaną poinformowani/e mailowo o wynikach oceny.

Lista rankingowa_IT_I tura_23_01_2018

12 styczeń 2018r.

Informujemy, że rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu I Ty możesz mieć własną firmę!Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 31 stycznia 2018 r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

29 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektuI Ty możesz mieć własną firmę! została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 12 stycznia 2018r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

15 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu I Ty możesz mieć własną firmę! została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 29 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

1 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu I Ty możesz mieć własną firmę! została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 15 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

6 listopad 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że obszar realizacji projektu został rozszerzony o kolejne powiaty. Zapraszamy kandydatów z powiatów: ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, zamojskiego, krasnostawskiego oraz m. Zamość, m. Biała Podlaska, m. Chełm woj. lubelskiego.

W załączeniu zaktualizowana wersja regulaminu rekrutacji z1_Regulamin rekrutacji_IT_06.11.2017

26 październik 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że dokumenty rekrutacyjne projektu „I Ty możesz mieć własną firmę” zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wzory wszystkich dokumentów prezentujemy w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe będziemy przyjmowali w okresie: od 6 do 30 listopada 2017 r. w siedzibie biura projektu:
ul. Wieniawska 6/25 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00

Kandydaci na etapie rekrutacji przedkładają następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników) z2_Formularz rekrutacyjny_IT
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2a do Formularz rekrutacyjnego) z2a_oświadczenie_dane osobowe_IT
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie poszczególnych powiatów z2d_Oświadczenie_zamieszkanie_IT

Oraz

  1. Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa wraz z kserokopią potwierdzenia opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał – wypełniają wyłącznie osoby spełniające ten warunek (Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_IT
  2. Oświadczenie dodatkowe – wypełniają wyłącznie osoby spełniające kryteria premiujące (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego) z2c_oświadczenia_kryteria premiujące_IT
  3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – przedkładają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.
  4. Zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy – przedkładają wyłącznie osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w PUP/MUP.

1 wrzesień 2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dziś rozpoczynamy realizację projektu pt. I Ty możesz mieć własną firmę oferujemy bezzwrotne środki na założenie i prowadzenia własnej firmy do kwoty 36 000 tysięcy złotych! Szczegółowy opis wsparcia w zakładce: Opis projektu. W najbliższym czasie udostępnimy wzory dokumentów rekrutacyjnych.