Harmonogram wsparcia

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogramy realizowanych w ramach projektu form wsparcia:

zad. 1 Doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.1-gr-1.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-1-gr-2.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-1-gr-33a.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-1-gr-1.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-1-gr-2.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad.-1-gr-3.2021.pdf

zad. 2 Poradnictwo psychologiczne

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-2-gr-1.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-2-gr-2.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-2-gr-33a.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-2-gr-1.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-2-gr-2.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad.-2-gr-3.2021.pdf

zad. 3 Szkolenie zawodowe

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-gr-1.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-SEP-gr-1.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-gr-2.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-SEP-gr-2.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-gr-3.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-gr-3a.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-SEP-gr-33a.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-gr-1.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-SEP-gr-1.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-gr-2.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-3-SEP-gr-2.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad.-3-gr-3.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad.-3-SEP-gr-3.2021.pdf

zad. 4 Pośrednictwo pracy

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-4-gr-1.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-4-gr-2.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-4-gr-33a.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/Harm.-zad.-4-gr-1.2021.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad.-4-gr-2.2021-12.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad.-4-gr-3.2021.pdf

Zad. 5 Staże zawodowe

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/zad.-5-gr-1.2020.doc.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/zad.-5-gr-2.2020.doc.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2021/10/zad.-5-gr-33a.2020.pdf

http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/01/zad.-5-gr-1.2021.pdf