Zapytania ofertowe

26 czerwca 2017r.

Zapraszamy do składania ofert w procedurze rozeznania rynku w celu najmu sal:

Rozeznanie rynku _ SALE _EDO

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Krzysztof Gryta.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.