Najnowsze publikacje

Dokumenty wymagane do zgłoszenia się na egzamin w UDT
28 września 2016 | Brak komentarzy

ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU W UDT

Osoby chcące podejść do egzaminu w UDT na Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii są zobowiązane do…

Więcej...

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o certyfikat UDT
9 września 2016 | Brak komentarzy

Dokumenty wymagane do ubiegania się o certyfikat instalatora OZE

1 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła…

Więcej...

Jakie są opłaty za egzamin i certyfikat UDT
9 września 2016 | Brak komentarzy

Egzamin teoretyczny i praktyczny jest przeprowadzany w Urzędzie Dozoru Technicznego w oddziale odpowiednim dla danego regionu.

Zestaw egzaminacyjny składa się z…

Więcej...

Jak zdobyć Certyfikat Instalatora
9 sierpnia 2016 | Brak komentarzy

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii oraz Rozporządzenia z dn. 25 marca 2014 r. w…

Więcej...