Aktualności

26.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy ostateczną listę biznesplanów zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Lista ostateczna biznesplanów zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia, zobowiązane są do ponownego potwierdzenia statusu na rynku pracy przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

W tym celu  zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (wniosek US7)
  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i dokument potwierdzający ilość posiadanych gruntów – dotyczy rolników/domowników rolników.

w/w zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczych przed potwierdzeniem statusu uprawniającego do uczestnictwa w projekcie!

15.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wstępną listę biznesplanów rekomendowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Lista wstępna biznesplanów rekomendowanych do otrzymania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Zgodnie z § 5 pkt. 11 Uczestnik/czka Projektu, którego/ej biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony jako negatywny ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania).

Przypominamy, że osoby które otrzymają pozytywną rekomendację po opublikowaniu listy ostatecznej (po przeprowadzeniu procedury odwoławczej), zobowiązane będą do ponownego potwierdzenia statusu na rynku pracy przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

W tym celu  zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczeń potwierdzających status na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną – dot. osób zarejestrowanych w PUP/MUP
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające status tych osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (wniosek US7)

w/w zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.

Prosimy o niepodejmowanie żadnych działań związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczych przed potwierdzeniem statusu uprawniającego do uczestnictwa w projekcie!

03.06.2022r.

Nabór Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowego w ramach projektu Klucz do samozatrudnienia prowadzony będzie w terminie od 20 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

17.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Klucz do samozatrudnienia” w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – rekrutacja uzupełniająca

05.05.2022 r.

Informujemy, że w dniach 06.05.2022r. – 09.05.2022 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający do projektu. Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu Lublin, ul. Wrotkowska 2, pokój nr 6 w godzinach 8.00-16.00.

Zapraszamy!

29.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Klucz do samozatrudnienia”

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

07.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Klucz do samozatrudnienia” została zakończona.

04.04.2022r.

Informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu został przedłużony do 06.04.2022r. Zastrzegamy możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu rekrutacji w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów/ki przekroczy minimum 70 kompletów.

Zapraszamy do biura projektu Lublin, ul. Wrotkowska 2, pokój nr 6.

28.03.2022r.

Informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu został przedłużony do 01 kwietnia 2022r. Zastrzegamy możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu rekrutacji w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów/ki przekroczy minimum 70 kompletów.

Zapraszamy do biura projektu Lublin, ul. Wrotkowska 2, pokój nr 6.

22.03.2022r.

Informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu został przedłużony do 25 marca 2022r. Zastrzegamy możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu rekrutacji w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów/ki przekroczy minimum 70 kompletów.

Zapraszamy do biura projektu Lublin, ul. Wrotkowska 2, pokój nr 6.

18.02.2022r.

Informujemy, że nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się 2 marca 2022r. od godz. 9.00. Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00. W chwili obecnej nie przyjmujemy jeszcze dokumentów rekrutacyjnych do projektu. Nabór będzie trwał minimum 14 dni roboczych tj. do 21 marca 2022r. Zastrzegamy możliwość podjęcia decyzji o zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów/ki przekroczy minimum 70 kompletów.

Zapraszamy do biura projektu Lublin, ul. Wrotkowska 2, pokój nr 6!

25.01.2022r.

Rekrutacja do projektu „Klucz do samozatrudnienia” rozpocznie się po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą dokumentacji rekrutacyjnej. 

Termin naboru dokumentów rekrutacyjnych zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.