Planowane rezultaty

Planowane rezultaty projektu:

  • objęcie wsparciem 50 osób pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, będących w wieku powyżej 30 lat (26 kobiet i 24 mężczyzn),
  • przyznanie 40 osobom pozostającym bez pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • utworzenie min. 48 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.