Zapytania ofertowe

13 stycznia 2017r.

Realizator Projektu Fundacja ”ECO” wraz z Partnerem Projektu EDOTUR Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w procedurze wyboru: wynajmującego kamerę termowizyjną oraz wynajmującego Laboratorium OZE.

Wzór_OFERTY_OK_EDO

Realizator Projektu Fundacja ”ECO” wraz z Partnerem projekty EDOTUR Sp. z .o.o.  informuje, że w procedurze wyboru w ramach zasady konkurencyjności wybrani zostali następujący Oferenci:  

– wynajem kamery termowizyjnej: Tadeusz Czerniak

– wynajem Laboratorium OZE: Tadeusz Czerniak.