Zapytania ofertowe

3.01.2018r.

Zapraszamy do udziału w rozeznaniu rynku w celu najmu sal: Formularz

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku w celu najmu sal najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Krzysztof Gryta.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Oferentem. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.