Dokumenty wymagane do zgłoszenia się na egzamin w UDT


ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU W UDT

Osoby chcące podejść do egzaminu w UDT na Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii są zobowiązane do dopełnienia formalności w tym kierunku. Od czego zacząć ? Pierwszym krokiem jest znalezienie na stronie Urzędu Dozoru Technicznego terminu egzaminu do którego chcemy podejść, następnie na minimum 14 dni przed terminem egzaminu należy złożyć pełną dokumentację do UDT odpowiedniego dla danego regionu w skład której wchodzi:

1 Zgłoszenie udziału w egzaminie

2 Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń

3 Dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu 779,96 PLN

Po złożeniu dokumentacji na 10 dni przed egzaminem w BIP Urzędu Dozoru Technicznego zostanie zamieszczona lista kandydatów chcących podejść do egzaminu.

Na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym, wiedzą praktyczną i teoretyczną.

 

zdjęcie: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Bedneyimages / Freepik</a>